Når kan eg ta mørkekjøring?

Me anbefalar deg å ta mørkekøyring så tidlig som mogeleg i opplæringen. 

  • Tek du trafikalt grunnkurs i perioden 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekøyring, er beviset kun gyldig i tiden 16. mars - 31. oktober.
  • For å kunne øvelseskøyre i perioden 1. november - 15. mars må du gjennomføre mørkekjøring først.

Når du har gjennomført mørkekjøring, får du tilsendt eit nytt bevis frå Statens vegvesen som gjeld heile året. Du kan og finne beviset på Din side

På mørkekøyring lærer du om

  • årsakssammenhengar ved ulykker i mørket
  • vurdering av risiko
  • rett lysbruk og åtferd ved køyring, parkering og nødstopp i mørket