LEDSAGARKURS

Joar Solberg Trafikkskule

Kursholdar Anita Fylling gledar seg!

LEDSAGARKURS

 

I november hadde me vårt første ledsagarkurs på fleire år, og for ein suksess det blei! Over 20 engasjerte deltakarar og mange gode diskusjonar om trafikk og korleis lære det vekk på best mogeleg måte. 

Me gjenntek suksessen 07. mars 2023 og håpar alle som har nokre spørsmål om temaet øvelseskøyring tek turen til oss den kvelden.

Les meir om innhaldet i kurset her: 

 Skal du øvelseskøyre med arvingen snart? Eller kanskje er de komne i gang, men du treng litt input på kva de skal øve på og korleis? Me arrangerer ledsagarkurs for å veilede foreldre, foresatte og andre som skal fungere som ledsagar ved privat øvelseskøyring på bil. 

Meld deg på ved å følge linken: Påmelding

Våre trafikklærerar opplev ofte at motivasjonen til å mengdetrene heime er tilstades, men at det nokre gonger kan bli utfordrande med kommunikasjon, øvelsar, kvar det skal øvast osv. Me vil hjelpe deg med nyttig verktøy for å utføre trygg og effektiv opplæring. 

Kursinnhald: 
- Trafikkopplæringen, mål. 
- Kvifor mengdetrene
- Korleis vert trafikkopplæringa bygd opp
- Kva er ledsagar si rolle 
- Typiske elev/ledsagarfeil 
- Kva er eit godt øvingsområde
- Vikeplikt, høgreregel 
- Rundkøyringar
- Kommunikasjon i bil 
- Miljøvennleg køyring
- Køyreprosessen
- Teorifilm 
- Teoriprøven 

Kurset er gratis og varar i 2 klokketimar. Me har plass til 20 stk så her er det først til mølla! 

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo